|

Signification prénom

Signification du prénom : ABBUDIN
fidles
Sexe : masculin
 
Origine du prénom : arabe
 
Nombre de visualisation : 1691
 
Date de la fête : -
 
Nombre associé au prénom : 8
 

Nuages de prénoms

"; SAMAR SAMEH SAMIHAH SAMIRA SAMIYAH SANA' SARA SARSOUREH SAWSAN SHADHA SHADIYAH SHAHRAZAD SHARIFAH SHUNNAREH SIHAM SOUAD, SU'AD SUHA SUHAILAH SUHAYMAH SUHAYR SUMAYYAH SUMNAH TAHIRAH TAKIYAH TALIBAH TARUB THANA' THARA' THURAYYA ULIMAVous aimez ce contenu ? Partagez-le !
| |


REF: >template=defaut / page-id=794 / parent-id=787<