|

Signification prénom

Signification du prénom : BASSEY
Efik du Nigria unisexues nom. Meaning unknown. Sens inconnu.
Sexe : masculin
 
Origine du prénom : afrique
 
Nombre de visualisation : 1620
 
Date de la fête : -
 
Nombre associé au prénom : 8
 

Nuages de prénoms

"; MICHIE MICHIKO MIDORI MIKI MINA MITSU MIYA NAMI NARIKO NATSUKO NIKKI NORI NYOKO OKI ORINO RAN REI SACHIKO SAKURA SATU SHIKA SHINA SHINO SUKI SUMI SUZU TAJI TAKA TAKARA TAMAEVous aimez ce contenu ? Partagez-le !
| |


REF: >template=defaut / page-id=794 / parent-id=787<