|

Signification prénom

Signification du prénom : KALAMA
torche en flammes
Sexe : feminin
 
Origine du prénom : hawaen
 
Nombre de visualisation : 2310
 
Date de la fête : -
 
Nombre associé au prénom : 3
 

Nuages de prénoms

"; SARA SARSOUREH SAWSAN SHADHA SHADIYAH SHAHRAZAD SHARIFAH SHUNNAREH SIHAM SOUAD, SU'AD SUHA SUHAILAH SUHAYMAH SUHAYR SUMAYYAH SUMNAH TAHIRAH TAKIYAH TALIBAH TARUB THANA' THARA' THURAYYA ULIMA UMAYMA VEGA WAFA' WAFIQAH WAFIYYAH WAHIBAHVous aimez ce contenu ? Partagez-le !
| |


REF: >template=defaut / page-id=794 / parent-id=787<